REGULAMIN SERWISU KOMPUTEROWEGO S-QUARK

1. Zgłoszenia serwisowe można zgłaszać do poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00,
za pomocą formularza pobranego ze strony lub telefonicznie pod numerem – 785 992 632.
2. Dane potrzebne do zgłoszenia to:
  • Nazwisko Imię/ Nazwa firmy - osoba kontaktowa;
  • Adres, numer telefonu, email (opcjonalnie);
  • Rodzaj sprzętu;
  • Model (opcjonalnie);
  • Opis usterki i okoliczności jej powstania;
  • Inne przydatne informacje (opcjonalnie);
3. Po zgłoszeniu serwisowym określony zostanie termin dojazdu serwisanta – niezwłocznie jak to możliwe;
4. Jeżeli usterka na to pozwala jej naprawa odbywa się na miejscu u klienta, jeżeli problem jest złożony lub wymagany jest duży nakład czasu albo wymiana części sprzęt zabierany jest do serwisu na podstawie druku zgłoszeniowego ;
5. Wszelkie usługi sprzętu komputerowego odbywają się po diagnozie i ustaleniu kosztów naprawy (części i robocizny) na podstawie rozmowy telefonicznej lub za potwierdzeniem mailowym albo smsem;
6. Po dokonaniu naprawy sprzęt po ustaleniu telefonicznym odwieziony jest do Klienta lub może być odebrany w miejscu wskazanym przez serwis;
7. Naprawy staramy się wykonywać niezwłocznie, jednak ze względu konieczność zakupu części lub czas potrzebny do jej wykonania termin może się przedłużyć do 14 dni roboczych.
O konieczności wydłużenia terminu naprawy serwis będzie informował klienta telefonicznie.
8. Zawarte w cenniku stawki obejmują koszt usługi podstawowej. W przypadku konieczności użycia podzespołu do ceny usługi doliczana jest wartość wykorzystanej części.
9. Ceny stron internetowych zawierają projekt i wykonanie. Do ceny usługi należy uwzględnić dodatkowo hosting oraz nazwę domeny.
10. Usługi stron www zawierają szablon graficzny i kod strony, indywidualne dane zostają wprowadzone na stronę po ustaleniu z serwisem ilości tych danych i ich przekazaniu (teskt, grafika itp.)
11. Komputery z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem nie będą przyjmowane do serwisu w celu jego instalacji;
12. Serwis S-QUARK nie świadczy usług instalowania nielegalnego oprogramowania.
13. Usługi instalacji systemów operacyjnych i oprogramowania nie podlegają gwarancji ze względu na możliwość ingerencji użytkownika;
14. Standardowa gwarancja obejmuje 3 miesięczny okres od momentu wydania naprawionego urządzenia. W innych przypadkach okres gwarancyjny określony jest w karcie gwarancyjnej.
15. Serwis S-QUARK nie odpowiada za niezabezpieczone (zarchiwizowane) dane na urządzeniach przekazanych do serwisu. Istnieje możliwość określenie w protokole zgłoszeniowym lokalizacji niezbędnych danych w celu ich archiwizacji (usługa płatna);
16. Mimo wszelkich starań serwis S-QUARK nie odpowiada za powstanie kolejnych usterek w czasie naprawy na skutek losowych lub samoczynnych zdarzeń;